Jump to Navigation

اعضای شورای مرکزی

آقای اردشیر خسروی

رئیس شورای مرکزی
شماره تماس: 1021
محل کار: دانشکده منابع طبیعی

آقای غلامحسین جعفری

نایب رئیس شورای مرکزی
شماره تماس: 2864
محل کار : اداره رفاه کارکنان

آقای محمد اباذری

دبیر شورای مرکزی
شماره تماس: 3313
محل کار: دانشکده کشاورزی

آقای منوچهر میرزایی

عضو شورای مرکزی
شماره تماس: 3618
محل کار: دانشکده ریاضی

آقای مسعود گلمحمدی

عضو شورای مرکزی
شماره تماس:
محل کار: موزه دانشگاه

آقای محمد علی جعفری

عضو شورای مرکزی
شماره تماس: 5098
محل کار: دفتر فنی


Main menu 2

by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی